Универсален пъпкотрепач

С лутането си около въпроса за рекламата по БНТ нашите законотворци всъщност рекламираха самата нея. Допълнително спомогна за това отдавна и благодарно носещия се страничен шум от проверени сведения, слухове и др. по вестниците. Но така или иначе този въпрос затъмни със своята поставеност всички останали питания, които витаеха около медийния закон. Накратко и грубо казано, търговското начало отново тушира мисълта за свободата. И може би това се очакваше, защото, например, какво значение има у нас дали една комисия, разрешаваща ефир, ще бъде "държавна" или "обществена"? Идването на демокрацията не е променило кой знае колко нагласата, че у нас държавното по принцип е обществено и обратно. От друга страна, и най-идеалната "обществена" комисия, която обикновено си представяме тук, се събира от т.нар. авторитетни личности (настроени в повечето случаи бащински, авторитарно, преминали зенита са своята професионална компетентност и т.н.) които или са също докрай завладяни от лихите политически страсти, или са също препълнени от всевъзможните политически, идеологически и други клишета; те по всякакъв начин рекламират именно тези разбирания за политическото и общественото, които се ширят у нас. Така че една "обществена" комисия винаги в крайна сметка ще се окаже "държавна" и обратно. Или още по-иначе казано, "обществената" комисия - поради много причини - винаги ще бъде държавно и държавнически призована. Дали наистина, след като гражданското общество тук едва прохожда, то би трябвало да се натоварва със саморегулиране? Няма ли да започне да подражава по детски тъкмо на държавните структури?
Така, успокоени, че по някои главни въпроси пак трябва да бъдем управлявани и насочвани, можем да се съсредоточим с пълна сила върху въпроса за рекламата. Тя наистина е важна за съществуването на всяка телевизия. Намалени като количество, сега рекламите по-малко ще дразнят мнозинството от българските зрители, които имат ниска покупателна способност, а по-интелигентната телевизионна аудитория няма да бъде непрекъснато предизвиквана от просташкия им и глупав език. От друга страна обаче, тъкмо той ще липсва на една значителна част от зрителите, на хората на "здравия смисъл", които използват точно този здрав речник и нямат никакво съмнение за него. Но те ще могат добре да го поддържат от много други телевизионни източници. Изобщо решението на въпроса за рекламата по БНТ е нещо като универсален пъпкотрепач - убиващ всички възпаления по нея. Един лидер от опозицията пък изпита много по-разяждащото безпокойство, че "сегашните рекламни играчи ще бъдат заменени с нови, близки до управляващите". Така обаче той предизвика питанията: трябва ли да има незаменими играчи в полето на рекламата, не се ли признава по този начин, че сегашните играчи са всъщност от отбора на опозицията, и накрая - не се ли побират всички наши скандали в универсалната пъпкотрепаческа логика на икономическите интереси?

Ромео Попилиев