"Демократически преглед", книга 36, 728 страници. В броя: Желю Желев, Иван Костов, лорд Ралф Дарендорф, Жил Дельоз, Фернан Бродел, Петер Юхас, Войчех Галонзка, Владимир Набоков, Кирил Мерджански, Атанас Славов, Абигейл Соломон-Годо...
Два текста на Дубравка Угрешич! Индийски поети.
Текст от Цветан Тодоров за Михаил Бахтин, публикуван в The Times Literary Supplement. След българския превод на "Аз, ти, Русия" в специална бележка Михаил Неделчев възразява срещу усилието на своя колега да схематизира и опрости идеите на Бахтин.
Два текста по езиковия спор от македонските автори Гане Тодоровски и проф. д-р Христо Капсаров. Фактът, че не са преведени на български, е многозначителен. Още по-многозначителен го прави обстоятелството, че те хем са на македонски, хем са изписани с българската азбука. Така, без нито ред редакционен текст, "Демократически преглед" заема една много патетична позиция по езиковия спор. Публикуваните части от дневника на Веселин Андреев го правят да изглежда много неинтересен в сравнение с дневника на Борис Делчев. И хвърлят читателя в догадки за коя именно година става дума? Няма обяснение.
Тенденцията на списанието непрестанно да нараства в този брой плахо се уравновесява с един отказ: рубриката "Алековиада и/или Байганьовиада" е закрита със стиховете на Пламен Антов. Дисидентските биограми продължават с Ахмед Доган и Володя Наков.
Известната статия на Михаил Неделчев "Желаят ли журналистите свободата си?" е станала повод за дискусията на броя. Една изключително важна за обществото тема, с незначителни изключения, е обговорена изключително неинтересно от самата гилдия.
Но броят е хубав, вземете си отпуска и четете!

С.М.