Президентът на републиката за първи път в своя мандат използва правото си да върне в Народното събрание закон за доработване - току-що гласуваният от мнозинството Закон за радиото и телевизията.
Това негово решение е не само по посока на утвърждаването на президентската институция като независима от (временните) законодателни мнозинства. То дава още една (последна) възможност на това Народно събрание да създаде цивилизовани правила за създаване и функциониране на българските електронни медии.
Дано депутатите, от ляво и от дясно, които при гласуването демонстрираха изключителна некомпетентност по въпроса, този път се вслушат (поне) в собствените си експерти. Политическата неутралност на НСРТ, за която пледира mрезидентът, би могла да бъде постигната с избор с квалифицирано мнозинство на членовете на съвета. Това би било и някаква гаранция за тяхната независимост. Въвеждането на ротационния принцип за конституиране на НСРТ пък би уредил приемствеността в неговата работа.
А ако биха се вгледали не само в посочените от президента въпроси, депутатите биха открили още много места в закона, изискващи неотложни ремонти или довършителни работи. А пусковият срок отдавна е изтекъл...

Христо Буцев