Емилия Дворянова
"La velata"
Милена Кирова
"Тялото, разковаване"
ИК "Фенея"
София, 1998
Цена 3500 лева

Мариана Фъркова
"Моите петъци
с Александър Геров"
Фонд "Дора Габе"
София, 1998
Цена 2000 лева


Елисавета Консулова-Вазова,
Борис Вазов
"Иван Вазов. Детство и юношество"
Илюстрации Бинка Вазова
"Любомъдрие"
София, 1998
Цена 2300 лева


Георги Ингилизов
"Лунни морета"
Разкази и новели
"Отечество"
София, 1998


Донка Райнова
"Много важно"
ИК "Стършел"
София, 1998
Цена 5000 лева


"Мирна"
Списание за православна беседа
Брой 6, 1998
Фондация "Покров Богородичен"
София, 1998