За да се създаде една качествена частна галерия, важно е екипът от съмишленици да работи дълго и безкомпромисно за тази идея. По щастливо стечение на обстоятелствата при създаване на архитектурно бюро АРУИД се открива възможност за оформяне на изложбена площ.
Арх. Ралица Панайотова има отношение към изобразителното изкуство и с определен кръг приятели художници постепенно оформя облика на галерия АРУИД. Вече пет години изложбите в тази галерия се сменят всеки месец и придобиват популярност не само сред русенските художници. Ралица определено успя да утвърди галерията като инициатор на художествени прояви, и то качествени и професионални.
Намирайки се в самия център на града, галерията се намесва в обществения живот - възбужда интереса за приобщаване на по-широк кръг хора към творческите процеси. АРУИД се стреми да бъде медиатор между твореца и зрителя - ценител, колекционер или просто любител.
Няма смисъл да се изброяват имената на всички художници, гостували в АРУИД - те са добре познати автори, участват с изложби в много галерии в България. Дори да бърза човек, минавайки през центъра на града, не може да не се отбие за малко в галерията, да хвърли едно око на картините, закачени в момента, и да си каже няколко приказки с Раличка. Добре е, че все пак има такова място в Русе.

Елена Великова