Свързаният свят
Свободен стратегически разговор с Нели Огнянова

Национална стратегия за развитие на информационното общество, проект

Колонките на Никълъс Нигропонте:
- Драго ПТТ
- За дигиталната форма
- Плуралистична, а не империалистическa
- Дигитален кеш