Остава онова, което се променя

Това е мотото на проведената тази година 88-ма конференция на библиотекарите в Германия. А у нас Министерството на културата и Гьоте институт - София издадоха книгата (по-точно брошура) на Ханс Петер Тун "Увод в библиотечното дело на Федерална република Германия", която бе представена на 7 октомври в заседателната зала на културното министерство.
Надеждата на издателите е, че "библиотекарите в България ще посрещнат настоящето изложение с интерес". Защото в брошурата е показано устройството на съвременното библиотечно дело в Германия и са подчертани задачите пред това дело, които, главно под вляние отвън, се налагат от няколко години. Както и у нас, германските библиотекари оживено обсъждали ролята на библиотеките в променящото се общество, въвеждането на нови технологии и необходимостта от организационни промени.
Любопитното например в брошурата е твърдението, че политическата структура на Федералната република всъщност препятствала възникването на германското библиотечно дело, но от друга страна държавата и библиотекарите се опитали чрез помощни структури да избягнат разпокъсването му и да го превърнат в истинско библиотечно дело. Интересна е и констатацията, че за всички културни въпроси - следователно и за библиотеките, отговаря не държавата, а провинциите, а що се отнася до повечето библиотеки - общините. Оттук и изводът, че всяко село или град имат право сами да решават дали и как да създадат обществена библиотека.
Ето и няколко "смущаващи" данни: от всичко 16 хиляди общини във Федералната република само в около 2 хиляди има обществени библиотеки с персонал с библиотечна квалификация, които работят в около 4 хиляди библиотеки.
В половината от населените места от 5 хиляди до 20 хиляди жители няма подобна институция.
Около 5500 библиотеки, включително и филиалите им, се финансират от църквата
В Германия около 20 процента от библиотеките са автоматизирани (1995 г.), докато в Дания през 1997 г. този процент е 100, а в Англия, Финландия и Ирландия процентът е 80.
От общите суми на разходите на всички обществени бюджети, през тази година на библиотеките се падат 0,16 процента.
Наистина университетските, вузовските и регионалните библиотеки са включени в законодателството за висшето образование, но в Германия няма истински закони за библиотеките.
Любопитни аналогии могат да се направят от информациите в брошурата за статута на научните библиотеки, регионалните и държавните. Когато се говори за германска национална библиотека, според г-н Тун, трябва едновременно да се разглеждат Дойче Бюхерай, Пруската държавна библиотека в Берлин и Баварската държавна библиотека в Мюнхен.
Интересни са съпоставките например със степените на образование на библиотечните работници, участието им в различни професионални сдружения и съюзи, координацията и така нареченото коопериране на лекторатите, ролята на Търговската централа за библиотеките.
За по-любопитните, които биха искали задълбочено и професионално да се запознаят с немското библиотечно дело, в брошурата е упоменато, че Библиотеката на Гьоте-Институт - София е готова да предостави допълнителна информация и да осигури контакти с немски библиотеки.

Любен Русков