Брой 40, 9 октомври 1998 г.

Изборът на Култура
Въпросите на Култура
Културен коктейл
Музикална Култура


Думи срещу думи,
Милена Кирова (литература)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова (радио)
От пръв поглед, Борислав Колев (кино),
Петък, ранна утрин, Ромео Попилиев (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Поднебесната, Мария Груева (китайски пътешествия)

Залцбург ’98, София Тоцева
Към Фара от Виржиния Улф, Амелия Личева
PHOTOIMAGE LOVE FOREVER FAMILY ROMANCE DEEP STORAGEMEDIA ARTS, Ирина Генова
Възпитание на погледа, Флорис М. Нойзюс
Балкански сюжети, Жерминал Чивиков

In memoriam Бети Картър