Уравнение с много неизвестни

Първо един законодател се опитва да инвестира реклами в една бъдеща частна национална телевизия, като ги забранява в "праймтайм" на съществуващата национална телевизия.
После пък самата съществуваща национална телевизия инвестира по "същата сметка" информация, като доброволно ограничава новинарските емисии на една от двете си програми до 5 минути.
Какво ще остане от съществуваща национална телевизия, ако лицензирането на бъдещата национална телевизия се забави 6 месеца?
Какво ще остане, ако то се забави една година?
(Отговорите изпращайте в редакцията на вестника под формата на текстове.)

К