Изборът на Култура


Емилия Дворянова
La velata
Милена Кирова
Тялото, разковаване
ИК "Фенея"
София, 1998
Цена 3500 лева