Розалия Ликова
Поезия на 50-те и 60-те години

УИ "Св. Климент Охридски"
София, 1998
Цена 5000 лева


Владимир Набоков
Вълшебникът и Лолита

Превели Иглика Василева
и Пенка Кънева
ИК "Хемус"
София, 1998
Цена 5600 лева


Сан Антонио
Торта-рунтавелка

Превел Гриша Атанасов
ИК "Труд"
София, 1998
Цена 3500 лева


Откак ме озари любов
Турска ашък-сазова поезия
ХIII-ХIV век

Съставител Сабахаттин Байрамов
Превели Янко Димов, Виктор Самуилов,
Добромир Тонев, Сабахаттин Байрамов,
Хубавинка Филипова, Йорданка Бибина
ИК "Златорогъ"
Цена 7000 лева


Книги
Месечно информационно списание
за книгоиздаване
Брой 1, октомври 1998
"Нови книги" ООД
София, 1998
Цена 750 лв.