Международният ден на преводача,
3
0 септември, се отбелязва от 1991 г. по решение на Международната организация на преводачите. Датата съвпада с деня на Свети Жером (Св. Йеремия), покровител на преводачите. Съюзът на преводачите в България е само един и има повече от седемстотин членове. По данни на НБ "Св. св. Кирил и Методий" броят на регистрираните преводни книги през 1997 г. е около 600. От тях: 418 са превод от английски; 37 - от френски; 1 - от старофренски; 42 - от немски; 24 - от италиански; 16 - от испански; 6 - от португалски; от гръцки, старогръцки и средногръцки - 6; от руски - 34; от полски - 3; от словашки - 1; от чешки - 2; от унгарски - 2; от естонски - 1; от иврид - 1; от шведски - 5; от холандски - 1; от латински - 1. Това преброявяне изключва устния превод, техническия превод и превода на обществена литература.
По случай Международния ден на преводача СПБ взе решение през октомври да организира кръгла маса с участието на Асоциацията на българските книгоиздатели. Там ще бъдат обсъдени проблеми на авторското право, пиратските издания, качеството на превода, мястото на редактора в издателската дейност и др.

К