Александър Бръзицов: Прошепнати мечти

Какво е според мен музиката на Александър Бръзицов?
Професионализъм - на първо място, като непременно включвам в това качество изрядната професионална отговорност. И още: изисканост на израза, деликатност и уравновесеност, вярност към силните традиции в жанра, мелодически дар - за да резултира всичко това в някакво усещане за своеобразен аристократизъм. Това мое впечатление датира доста отдавна и избраните парчета в новия компактдиск "Прошепнати мечти" затвърждават увереността ми, че не съм се лъгал.
Музиката на Бръзицов вдъхва спокойствие, като я слушаш. Ясно е, че съм субективен, но мисля, че не съм единственият, който би казал така. А по отношение на деликатността на изказа бих добавил, че Сашо пипа сякаш с ръкавици. И този път се уверявам, че той познава отлично и бродуейската, и мотаунската традиция, но в опусите си успява да намери винаги свой, личен, индивидуализиран, а и актуализиран (!) поглед към нея.
Да умееш да почувстваш певеца, за когото правиш дадена песен, е наложително за авторите песенници в популярната музика. Ще си призная, че сега не без доза изненада установявам каква солидна част от тези песни са успели да станат, както се казва, хитове. И това е - уверен съм, - не защото радиото или телевизията са ги "налагали" на масовото съзнание, а защото те просто носят в себе си онези неуловими и неопределими елементи, благодарение на които едно парче ще стане хит. А най-същественият сред тези елементи е може би именно вярното, точно и пълно използване от страна на автора на целия потенциал на певеца. И в това отношение Сашо е майстор!
Добре е, че компактдискът включва парчета в широка гама от емоции и музикална изразност, в това число и песни с определена танцувалност (която впрочем сега се цени особено от по-младите). И все пак, казано обобщено, доминира изчистеното, деликатното романтично чувство. Това според мен е предимство - макар че според някого би стеснило може би кръга потребители. Но аз съм убеден, че този, който се обърне съм тази музика, няма да съжалява!... Новата продукция на "Ривасаунд", макар и да не е "стопроцентово масова", се отправя към своята публика, която пък ще открие в "Прошепнати мечти" емоционален комфорт, ведро настроение, удоволствие.

Генчо Гайтанджиев