Брой 41, 16 октомври 1998 г.

Евроазиатска Култура
Културен коктейл
 

Думи срещу думиМилена Кирова (литература)
От пръв поглед, Борислав Колев (кино)
Петък, ранна утрин, Ромео Попилиев (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Вградени ноти, Екателина Дочева (музикални записи)
 

Залцбург ’98, Музиката , Мария Костакева
Навръх 50-годишнината на българската анимация, Боряна Матеева
Камо грядещи, Ахав?, Димитър Камбуров
Моята родина са приятелите ми, разговор с Людмил Станев

Балкански сюжети, Жерминал Чивиков

In memoriam Ролан Биков