Върбан Стаматов
Българинът и морето
"Отечество"
София, 1998


Любен Станев
Белите врани
"Отечество"
София, 1998
Цена 3000 лева


Мая Кулишева
Палто за вятъра
Стихове
ИК "Международни отношения"
София, 1998


Владимир Михайлов
Медийна рецепция
Студии
Издава Нов български университет
София, 1998


Джилбърт Лавойе
"
айната на плащаницата
Превела Мария Кръстева
ИК "Прозорец"
София, 1998
Цена 4800 лева


Панорама
Алманах за чуждестранна литература
Брой 1, 1998
Съвременна австрийска литература
София, 1998