Евроазиатска Култура

Карта на Земното кълбо, която не би била статична и не би показвала етносите, границите, цивилизациите и връзките между тях, застинали в определен исторически момент?
Една такава карта би се състояла от преливащи се културни пространства, от възникващи и яростно сблъскващи се с перифериите центрове, желаещи да разширят излъчването си. И от изгасващи територии, които променят разливащите се върху тях нови цивилизационни пластове.
Съществуването на една такава карта би показало Земята като един космос, в който всичко, във всички времена, е взаимозависимо - то би дало една нагледност на известната (и не само от религиите) догадка, че съдбата на човечеството зависи от всяка стъпка на всеки от човеците.
Стремеж към една такава карта е, струва ми се, програмата на НБУ, която представяме тук с няколко текста и един красноречив сам по себе си списък.
Взаимосвързаността (не само търговска, а и културна) на племената, населяващи от хилядолетия Евразия (или Азопа?), все още не е предмет на изучаване в училища и университети. Именно знаенето на взаимосвързаността ще ни позволи на всички нас, свързаните в Интернет, да знаем за неповторимостта ни.
Хр.Б.

Предимството на съединяващата тъкан,
разговор с Крум Ацев

Програма Евроазиатска културология

Hermetica и традиционната хуманитаристика,
Николай Гочев

Еврейската кабала,
Мони Алмалех

Списък на великите везири
на Османската империя (ХV – XVIIIв.)