АЕМ - една реалност

АЕМ - зад този код се крие една идея, една мечта... и дългогодишна подготовка. Това е и анонс за амбиция, любов и всеотдайност, усет за място във времето днес и утре.
Ансамбълът за електроакустична музика е смело съчетание на акустически инструменти - флейта, цигулка и чело с четири синтезатора. Магията на електронната клавиатура е не само примамлив ефект, но и отговорност за звуков и стилов баланс, за архитектонично усещане и темброва пластичност. А присъствието на акустическите инструменти поддържа жива връзката с музикалното дихание.
Оригинално, но и професионално подбраният инструментален ансамбъл позволява интерпретирането на широк диапазон произведения - от барока до съвременната музика с камерна и оркестрова фактура. Използваните максимално акустически инструменти постигат изненадващ тембров и динамически синхрон със семплираните електронни звучности, тембри, съчетания и фонови ефекти, които са прецизно подбрани. Независимо от сложността на тъканта и стиловата принадлежност, прозвучалото на 14 октомври във втора зала на НДК категорично убеждава във възможностите на едно ново изпълнителско решение с активно интерпретаторско участие в звуковата разшифровка. Това е и ново амплоа за съвременния изпълнител - оркестрово съавторство, пораждащи нов творчески импулс. Тази ансамблова провокация предизвиква и своя собствена специфична проблематика без примерни аналози.
Водещият - и творчески, и организационно - Христо Петков има благородната амбиция да наложи в нашия музикален живот една нова естетика на звука на XXI век. С възможностите на професионални музиканти със свой собствен концертен актив, с искреното преклонение пред авторовия замисъл и висок естетически вкус, в лицето на АЕМ изпълняваните произведения намират свой акустичен еквивалент, заслужаващ особено внимание и поощрение.
Една мечта, станала реалност - АЕМ: ансамбъл за електроакустична музика.

Юлия Ценова