Културен коктейл

Факти, факти, факти
 

Ангели през ада, рокбалет
Галерия Натали на три години
Кинофорум в Рига, Ирина Канушева
Нов спектакъл на Митко Гочев в Бохум, Александър Андреев
България - 7000 години цивилизация, изложба в Берлин
АЕМ - Ансамбъл за електроакустична музика
35 години смесен хор в Монтана
Още с/у Димитър Грозданов
Обява