Журналисти, чието напускане\отстраняване от националните медии се превърна в медийно събитие през годините:

Александър Велев, Асен Матеев, Галина Спасова, Гита Минкова, Диляна Грозданова, Емилия Иванова, Иван Такев, Лили Маринкова, Лили Попова, Нери Терзиева, Петко Георгиев, Румяна Червенкова, Сашо Диков, Светла Петрова, Светослава Тадаръкова, Татяна Ваксберг, Чавдар Стефанов, Ясен Бояджиев.

Най-новото попълнение:
Антоанета Ненкова, Виза Недялкова, Емил Иванов.

Виж и:
- коментар на редакцията
- декларация на СБЖ
- от въздуха подхванато