Фондация Отворено общество

Artslink 1999

Програмата Artslink се провежда за седми път. Тя предлага на професионални творци и на мениджъри в различните области на изкуството и културата възможността пет седмици да бъдат "активни" гости в некомерсиални културни институции в Съединените американски щати. През 1999 година за първи път се обявява и нова категория за кандидатстване - "индивидуални и независими партньорства".
От кандидатите се изисква много добро владеене на английски език.
За подробна информация и формуляри за участие контактувайте с информационно-консултантските центрове на Фондация "Отворено общество" в София (ул. "Балша" 1, бл. 9, кв. "Иван Вазов") и страната.
Краен срок за получаване на попълнените формуляри в информационните центрове - 23 ноември 1998 година.