Декларация
на Съюза на българските журналисти

Уволнението на Виза Недялкова, Антоанета Ненкова и Емил Иванов поставя въпрос пред съвестта на колегията, пред гражданското ни съзнание.
Съюзът на българските журналисти винаги и последователно е бил против: масовите уволнения в БНТ; уволнението на голяма група водещи колеги, станали по-късно ядрото на Гражданския форум "Свободно слово" преди три години в БНР; против злополучното решение с "Хъшове", както и други подобни.
Обединяващото при всички тях е непрекъснатият апетит на сили извън журналистиката да запушат устата й, противопоставяйки колегите едни на други. С ръцете на журналисти се уволняват журналисти и краят не се вижда.
Съюзът на българските журналисти отбелязва с горчивина, че гражданското общество продължава да се отлага в България. Не можем да не предупредим, че професията и колегията са заплашени от системно самоунищожение. Продължаваме да висим на грубите конци в политическия театър. Това е зле разбрана демокрация.

София, 14.X.1998 г.

Виж и:
- коментар на редакцията
- от въздуха подхванато
- списък на част от уволнените/напуснали журналисти...