Истерия на новинарския пазар

Новините у нас най-често идват отвън; свиването въобще на нашето производство спокойно може да бъде отнесено и към правенето на новини. Затова те най-често се явяват внос, по правило скъп, макар че все още разполагаме и със собствено производство. Какво е отношението на българските телевизионни канали към стоката новина: наша и чужда? Веднага ще видим, че се предпочитат, все пак, предимно собствени или на съседите ни стоки-новини; колкото географски новината е по-близка, тя като че ли повече се търси. Защото е евтина, служи на насъщните необходимости, не толкова за лукс? Като лукс се възприе случаят с Клинтън, например. Снишихме се и започнахме да чакаме той да се източи покрай нас подобно на лъскава лимузина (която иначе сама по себе си или в сравнение с подобните си носи своите дефекти). Съвсем друго стана със събитие като "сдобряването" между двата Синода (родно производство, съчетано със страни от Черноморския регион за сътрудничество), или с евентуалната намеса на НАТО в Косово и предоставянето от нас на въздушен коридор за самолетите на съюза. Върху тези два случая българските телевизии се нахвърлиха, както се очакваше, жадно. Техните покупателно-усвоителни възможности, както и на обществото ни като цяло, са съвсем бедни, но това не попречи на емоционалния хъс, с който новинарите скочиха върху двете нови стоки от насъщен характер, за да ги разпространят на свой ред сред публиката. По отношение на първата "новина-стока" се получи малко комична ситуация. Едни (по Нова телевизия) обвиниха архиереите в национално предателство, видяха (не без основание) намеса на чужди сили - но емоционалният градус тук безспорно надхвърли събитието. Други (по 7 дни) започнаха предварително да ръкопляскат на "успешния край" на преговорите и побързаха да обвинят горепосочените си колеги също в национално предателство и пр. А стоката-новина просто се оказа балкански чурук и едно по-спокойно вглеждане би съзряло отпреди нейните дефекти и това, че не подхожда за толкова шумна продан. Стоката Косово беше по-стока и нормално се оказа оживлението, което се получи около нея. Някои от журналистите-дистрибутори дотолкова се увлякоха обаче, че поискаха да се разтръбят съвсем преувеличени гаранции на стоката. Например военни летателни тела могат да си падат върху наша територия независимо дали им е предоставен, или не, коридор, но Елена Йончева от Екип 4 търсеше от Екатерина Михайлова 100 % гаранции. Че тях само Господ ги дава (и Той не е само българин); бива ли днес такава вяра в човека, техниката и политическата значимост на страната ни? Божидар Димитров - широко новоизгрял като телевизионна звезда по 7 дни - също прояви (като всеки историк?) непомерни претенции. Въобще след като не можем да се намесим кой знае как в световния пазар на новините, добре е да проявяваме една относителна хладност, мъдрост и строгост и да не взривяваме новинарския си пазар с истерия. От друга страна пък, един беден пазар е винаги склонен към неикономичност и паника.

Ромео Попилиев