Сергей Аверинцев

Молитва
за предсмъртния час


когато Смъртта се присмее над мене
защото тя се смее последна
и изтощи цялата моя телесност

Твоята сила да бъде със мене

когато мисълта потъне в безсмислие
когато загубя своята воля
когато забравя своето име

Твоето име да бъде със мене

когато на словата свършек настане
и езикът непрестанно глаголещ
в безсловесността на ковчега застине

Твоето Слово да бъде със мене

когато всичко привидно отмине
и сънищата наяве изчезнат
и на небитието срамът се оголи

Твоята пълнота ми предай без остатък

Превел Емил Ив. Димитров