На 20 октомври в зала "Виктория" (искаме да вярваме, че изборът на залата не е случаен!) на Столичната библиотека се събраха представители на български културни вестници и списания и решиха да основат Асоциация на изданията за култура. Организатор на срещата беше Центърът за изкуства "Сорос" - София. Дейността на асоциацията ще бъде съсредоточена в осигуряване на по-широки възможности за разпространение на изданията, в търсене на по-благоприятни условия за участие на тази непечеливша като правило дейност в развиващия се пазар у нас.
На това първо общо събрание членове на асоциацията станаха следните издания: списанията "Старобългарска литература", "Кино", "Джипси Рай", "Всичко за книгата", "Сезон", "Кръг", "Европа 2001", "Аудиториум", "Български език и литература", "Галерия", "Кула", "Театър", "Панорама", "Минало", "Кратки страници", "Археология", "Българско музикознание", "Старобългаристика", "Мост", "Летература", "Витамин Б", "Страница", "Демократически преглед", "Библиотека" и "Ателие 16"; на алманасите "Гестус", "Еt cetera" и "Мизия"; на вестниците "Култура", "Литературен вестник", "Литературен форум", "Литературен глас" и "Музика Viva"; и Издателска къща "Жажда" - Сливен.
Вярваме, че този списък ще се попълва и занапред.

К