На 22 октомври с приветствия, коктейл, изложба и спомени бе отбелязана 70-годишнината на Столичната библиотека. "Нейната основна цел винаги е била да събере и да опази книжовната памет и културната информация" - заяви при откриване на честването директорът на библиотеката г-н Георги Белчев. През изминалите 7 десетилетия библиотеката не е отмината от политически, идеологически, икономически, културни и нравствени катаклизми, но въпреки всички сътресения днес Столичната библиотека е най-представителният културен център на Софийската община. Част от нейната дейност се изнася и в новите софийски квартали. На 7 септември 1984 г. се открива филиал на библиотеката в ж.к "Люлин" с детски отдел и заемна за възрастни. Библиотеките в Западна България от години ползват методическата помощ на Столичната библиотека...
Присъстващите на официалното тържество бяха поздравени от вицепремиера на България г-н Веселин Методиев - министър на образованието и науката, от председателя на Комисията по културата към Народното събрание г-н Стоян Райчевски, от представители на дипломатическите мисии у нас. Прочетени бяха и приветствия от президента на Републиката г-н Петър Стоянов, от министъра на културата г-жа Емма Москова, от кмета на София г-н Стефан Софиянски, от Симеон II.

Л. Р.