Културен коктейл

Факти, факти, факти

Гочев-Кулев у нас
Златният ритон
Преди 80 години - Чехословакия, Еразим Кохак
Цензурата в ЧТК, Георги Папакочев
Създадена е Асоциация на изданията за култура
Юбилей на Столичната библиотека
Галерия ТЕД на една година, Мария Василева
Джаз панорама в Благоевград, Елена Драгостинова
Балетът Танго в ДМТ, Анелия Янева
В памет на Димитър Манолов
Една година без Маргарит Минков
Конференция за Псевдо-Дионисий в СУ
Китайска приложна изложба, Мария Груева
Сонети на Иван Мърквичка
Втори роман на Юлиана Недева, Петя Кабакчиева
Славянска беседа с/у Сълза и смях