Брой 44, 6 ноември 1998 г.
 

Дисидентска Култура
Изборът на Култура
Културен коктейл
Времето на реда в градинката на медиите

Балкански сюжети, Жерминал Чивиков
Думи срещу думи, Милена Кирова (литература)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова (радио)
Петък, ранна утрин, Ромео Попилиев (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)

Как програма Христо Ботев онемя, Паулиана Новакова
Музикални моменти от Франция и Белгия, Юлиана Алексиева

Малотиражните издания, Разговор с Яна Генова