Припомняне!

И тази година отбелязахме Деня на народните будители - 1 ноември. На празничния концерт в НДК имаше високо присъствие - президентът на Републиката г-н Петър Стоянов. В останалите изяви из страната ранговете на присъстващите бяха по-ниски... Но и там тържествата носеха аромата на един празник, забравен за десетилетия, възкръснал днес и с обаятелните спомени за нашите предшественици, сложили началото на Първоноемврийската традиция. Център на празника на народните будители почти навсякъде бяха българските читалища и празничните програми бяха подготвени главно от техни състави. Нещо съвсем в реда на нещата. Църквата, училището и читалището са трите кита, легнали в основата на Възраждането и в тях израснаха истински народни будители през всичките трудни и по-щастливи години от историята ни. Затова не случайно още през 1923 година конгрес на Съюза на народните читалища приема 1 ноември за празник и на българските читалища. Така е до 1949 година. Тогава - също на конгрес се решава, че отсега нататък читалищата ще имат за свои празник 24 май. И това е логично до баналност - буквите, просветата и културата прилягат за читалищен празник.
Но ако търсим и уважаваме традицията, което стана с възстановяването на 1 ноември, не е ли добре да бъде направена и следващата крачка - читалищата отново да прегърнат за свой празник 1 ноември. Едва ли има по-убедителен образ на народния будител от хилядите дейци, посветили живота си на една кауза - просвещение и възвисяване за всеки българин.

Любен Русков