Членове учредители
на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България

Управителен съвет
1. Христо Радевски
2. Проф. Кирил Василев
3. Проф. Иван Марев
4. Проф. Иван Джаджев
5. Невена Стефанова
6. Мария Бойкикева
7. Искра Панова
8. Давид Овадия
9. Георги Величков
10. Александър Миланов
11. Проф. Иван Николов
12. Борис Димовски
13. Копринка Червенкова
14. Акад. Алексей Шелудко
15. О. з. полк. Борис Спасов
16. Николай Василев
17. Желю Желев

Членове:
1. Христо Радевски
2.
Радой Ралин
3. Блага Димитрова
4. Марко Ганчев
5. Невена Стефанова
6. Александър Миланов
7. Георги Величков
8. Михаил Величков
9. Елка Константинова
10. Валери Петров
11. Георги Мишев
12. Васил Акьов
13. Давид Овадия
14. Енчо Мутафов
15. Иван Коларов
16. Христо Алексиев
17. Акад. Алексей Шелудко
18. Чавдар Кюранов
19. Проф. Кирил Василев
20. Проф. Иван Марев
21. Проф. Иван Николов
22. Проф. Иван Джаджев
23. Проф. Цветана Тодорова
24. Проф. Мария Велева
25. Проф. Снежа Аврамова
26. Проф. Димитър Овчаров
27. Доц. Недялко Мерджанов
28. Доц. Николай Василев
29. Искра Панова
30. Петър Райчев
31. Доц. Бернард Мунтян
32. Зина Маркова
33. Доц. Георги Гунев
34. Ангел Димитров
35. Доц. Миляна Каймакамова
36. Цанка Рибарова
37. Желю Желев
38. Диана Георгиева
39. Доц. Кира Андрейчина
40. Стойне Гергов
41. Кристина Тошева
42. Петко Симеонов
43. Анна Серафимова
44. Росица Аркова
45. Евелина Първанова
46. Евгения Иванова
47. Антонина Желязкова
48. Волга Тодорова
49. Минчо Минчев
50. Ивайло Трифонов
51. Деян Кюранов
52. Христо Смоленов
53. Вероника Николова
54. Александър Каракачанов
55. Момчил Баджаков
56. Юлиана Куцарова
57. Брайко Кофарджиев
58. Георги Друмев
59. Копринка Червенкова
60. Светла Иванова
61. Ангел Русков
62. Милка Рускова
63. Мария Бойкикева
64. Вера Смилкова
65. Христо Буцев
66. Елена Гр. Атанасова
67. Дучо Мундров
68. Анри Кулев
69. Светла Ганева
70. Румяна Живкова
71. Васил Живков
72. Боян Папазов
73. Иван Росенов
74. Юлий Стоянов
75.
Маргарита Николова
76. О. з. Полк. Борис Спасов
77. Дона Боричева
78. Невена Мечкова (Даря)
79. Мария Иванова
80. Димитър Новачков
81. Анда Палиева
82. Войн Кятов
83. Борис Димовски
84. Уляна Раднева
85. Йордан Василев
86. Светлана Байчинска
87. Никола Вандов
88. Петър Стайков
89. Лиляна Александриева
90. Вера Бакалска
91. Деян Деянов
92. Акад. Асен Дацев
93. Валентин Л. Томов
94. Вяра Николова
95. Буряна Захариева
96. Констанца Г. Попова
97. Рашко Сугарев
98. Кирил Прашков
99. Карин Янакиева
100. Проф. Елена Панова