Изборът на "Култура"

Списание "Факел"
Бр. 5, 1989 г.
Литературен двумесечник
Цена 2300 лв.