Културните издания

Антимовски хан
Издава Дружеството на писателите и фирма "АТО" - Добрич, месечник, излиза от 1997 г. Редакционният екип работи за издирването, съхранението и огласяването на културно-историческата памет на Добруджанския край. Постоянна тема на вестника е Йордан Йовков.

АртКлуб
Издава Клуб на дейците на културата - Пловдив, месечник, излиза от 1994 г. Трите кита, върху които "плува" осемстраничният вестник, са Светото православие, Светата България и Светото славянство. "АртКлуб" се списва на "висок стил" и в публицистични жанрове от професионални хуманитаристи и творци.

Арх & арт борса
Издава СД "Арх & арт", седмичник, излиза от 1992 г. Вестникът е официален информатор на Съюза на архитектите в България и Камарата на архитектите и е учредител и спомоществовател на конкурсите "Архитект на годината" и "Студент на годината на Архитектурния факултет".

Ателие 16
Издава ЕТ "А 16 Константин Бандеров" - Пловдив, две книжки годишно, излиза от 1996 г. Списание "Ателие 16" е насочено предимно към читатели с интереси в областта на фотографията. То е предназначено както за любители фотографи, така и за професионалисти.
atelie16@mbox.digsys.bg
http://www.eunet.bg/media


Аудиториум
Издава ЕТ "Про Би Ей - Румен Спасов", 4 броя годишно, излиза от 1997 г. "Аудиториум" е издание за университетска култура.
webdezign@art.bg

Библиотека
Издава Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", 6 книжки в година, излиза от 1954 г. Списанието отразява събития от професионалния живот на библиотекарите в страната и чужбина. Запознава читателите с уникални документи и ценни издания от библиотечните фондове.
dipchikova@nl.acad.bg

България прес
Издава Максим Максимов, САЩ, месечник, излиза от 1997 г. "България прес" е най-новото информационно издание, предназначено за българите в Съединените щати, Канада и Австралия.
lnikolov@aol.com

Български месечник
Издава Сдружение с нестопанска цел "Свободно поетическо общество", месечник, излиза от 1997 г. Списание за литература, история, изкуство и публицистика. Списание за будни българи. Списание за Възраждането и Обезверението. Списание за Освобождението на България от Българско робство.

Българско музикознание
Издава Институт по изкуствознание - БАН, тримесечно, излиза от 1977 г. Единственото научно списание в страната за музика и музикознание, съдържа материали, свързани предимно с явленията и процесите в различните сфери на българската музикална култура от Средновековието, Възраждането, Новото време и съвременността.
art@bgcict.acad.bg

Витамин Б
Издава ЕТ "Аспирин Б", 5-6 броя, излиза от 1995 г. Списание за поезия и есеистика. Нестандартен формат, алтернативни начини за разпространение, безкомпромисен подбор на текстове, твърда читателска аудитория.

Всичко за книгата
Издава Сдружение "Книга и училище" - Пловдив, двумесечно, излиза от 1994 г. Списанието е един от първите опити за пълноценно информационно осигуряване на книжния сектор у нас.

Галерия изкуство и култура
Издава "Макта" СО, месечник, излиза от 1996 г. Списанието представя и запознава с най-добрите примери от световната и българската съвременност и история в областта на изкуството и културата.

Гестус
Издава Фондация "Идея за театър", Съюз на артистите в България, годишник, излиза от 1990 г. Театрален алманах, наследник на изданието на Съюза на артистите в България "Театрален бюлетин". Представя аналитични текстове от български и чужди театрални специалисти, научни разработки, както и да публикува най-нова българска драматургия.

Глас
Издава ЕТ "Глас - Вл. Левчев", тримесечник, излиза от 1989 г. Издание за литература и публицистика, наследник на самиздатския "Глас", чиято политика и рубрики са ориентирани към идеята за "чуваемост".

Джипси рай/Romano devleti
Издава Фондация "Романи Дай - България", месечник, излиза от 1998 г. Културно-просветно издание за повишаване толерантността между ромите и другите етноси в страната и света. За първи път е представена ромската ценностна култура, поезия, изкуство. Девизът на изданието: "Да се обичаме тук, на земята."

Демократически преглед
Издава Дружество "Гражданин", тримесечник, излиза от 1902, възстановено през 1993 г. Списанието на неформалната либерална общност в България е възстановено и изцяло обновено. Интердисциплинарно многообразие на съвременната либерална политологическа и културологическа мисъл, като не само представя течащи световни дебати (върху малцинства и общности, за геополитически, интеграционни и разделителни процеси, за краевековните колективистични емоции, за гледищата на либерализма и за самия либерализъм), но и да ги провокира в българската културна среда.

csociety@mbox.cit.bg

Европа 2001
Издава ИРК "Европа 2001" ООД, 10 книжки годишно, излиза от 1994 г. Единствено по рода си списание за политика, икономика, култура, знание, спорт и четиво в България. Тематичният му обхват е неограничен, но преобладават материалите за съвременния живот в страната и Европа.
euro2001@online.bg

Естрада
Издава ЕТ "Естрада Фолк - Валентин Георгиев Ткачов", 10 книжки, излиза от 1973 г. Театрално-сатирично списание. Азбука на театралната игра - в помощ на театралните студиа при училища и читалища; съвременни поети, стихотворения за деца; пиеси за куклен и драматичен театър; текстове за бележити години; сценки за естрадни концерти и забави. Хумор без граници.

Et cetera
Издава Фондация Et cetera, годишник, излиза от 1993 г. Алманах за изкуство. Издава непубликувани творби, илюстрации, документи, писма, издирени от лични архиви и културни институции, както и специално написани за изданието текстове в тясно взаимодействие с представяните персоналии или с техните наследници и колеги.

Жажда
Издава ИК "Жажда" - Сливен, тримесечник, излиза от 1995 г. Списание за литература и изкуство. Творческа трибуна на дейците на изкуството и културата от града и региона.

Жарава
Издава Фондация "Женски Алианс за Развитие", месечник, излиза от 1997 г. Изданието разглежда проблемите на жените, предлага коментари и интервюта на актуални теми, представя женски групи и организации, техните проекти и успешни практики, информира за възможности за финансиране.
wad@yellowpages-bg.net
wad@olb.net


Изкуство (Art in Bulgaria)
Издава Рекламна къща "АЯ" - София, 10 книжки годишно, излиза от 1993 г. Единственото списание в България, профилирано за изобразително изкуство. Отразява най-новите тенденции в съвременното българско изкуство и критика. Материали за балканско изкуство.
azholding@mobiltel.bg

Камикадзе-газет
Издава "Камикадзе" ООД, месечник, излиза от 1997 г. Цветно, периодично издание, насочено към младата аудитория (18-35 г.), към хора, които не се задоволяват с безсъдържателна периодика. Подход към създаване на автономен културен продукт.
b.despodov@mailcity.com

Кино
Издава Съюз на българските филмови дейци", 6 книжки годишно, излиза от 1946 г. под името "Кино и фото" Единственото по рода си издание за филмова култура, което задълбочено и с професионална вещина разработва и дискутира на страниците си проблемите на съвременното кино - българско, европейско, световно. Текстове за най-новите технологии в киното.

Кратки страници
Издава Константин Зарев ЕТ, месечник, излиза от 1997 г. Месечните програми на театрите в София, на Държавния музикален театър, Софийската опера, НДК, детските представления в София и др. Театрални, музикални и други културни фестивали и събития, свързани с културния живот на София.

Кръг
Издава ИК "Литавра", сезонно издание, излиза от 1998 г. Младежки литературен алманах. Списание-алтернатива срещу традиционните стандарти за творчески дебют. Авторският кръг е между 17 и 28 г. Илюстрира се от студенти.

Кула
Издава община Казанлък, 4 книжки в година, излиза от 1923 г. Списанието представя съвременна поезия и проза. Съчетава текстове, свързани с културата на региона, с текстове, изследващи общи проблеми на изкуствата и идеи на философията, религията и историята в областта на културата.

Култура
Издава ИПК "Родина" АД, седмичник, излиза от 1957 г. Вестник "Култура" е седмичникът с най-големи традиции в областта на специализирания културен печат в България... Приоритет е диалогът между слово и изображение.
kultura@online.bg

Летература (Lettre Internationale)
Издава издателство "Отворено общество", 4 броя годишно, излиза от 1992 г. Списание "Летература" е в рамките на международната верига от списания Lettre Internationale на европейските интелектуалци. Издание за култура, изкуства, проза, поезия, есета...

Литературен вестник
Издава "Литературен вестник" ООД, седмичник, излиза от 1991 г. Седмичник за литература и култура, пряк наследник на самиздатските издания "Мост" и "Глас". Най-новите тенденции в българската литература, представяни с художествени и критически текстове, значимите явления в световната литература и хуманитаристика, аналитичен поглед към съвременната културна ситуация, хуманитарен дебат и диалог между идеи и естетически виждания. Организира литературни конкурси.

Литературен глас
Издава ЕТ "СТ - Пегас - Йордан Атанасов", месечник, излиза от 1994 г. Издание за литература, изкуство и обществен живот, насочено предимно към автори и читатели от провинцията.

Литературен форум
Издава "Литературен форум" ООД, седмичник, излиза от 1991 г. Седмичник за литература, публицистика и изкуство с две приложения: "Книжен свят" - за бизнес, реклама и информация, и "Кръгозори" - за българска и преводна художествена литература, документалистика и литературна история.
forum@bitex.com
www.bol.bg/lforum


Любопитко
Издава Движение за деца "Рицари на познанието", тримесечник, излиза от 1997 г. Информационно-забавен вестник за деца, който се осъществява по идеи и с материали на млади журналисти. Чрез него най-интересното от фонда на Детския информационен център към Движението за деца "Рицари на познанието" достига до всяко любопитно дете.
knightsOK@yahoo.com

Мизия
Издава "ЕА" - ЕООД и Дружество на писателите - Плевен, 2 книжки годишно, излиза от 1981 г. Единствен в Централна и Северозападна България алманах за литература, изкуство и публицистика. Публикува творби на писатели и млади литературни дарования от Плевенски, Ловешки, Врачански и Горнооряховски регион.

Минало
Издава издателство "Юруков", 4 броя годишно, излиза от 1994 г. Първото частно научно-историческо илюстровано списание. Представя най-новите изследвания на историческата наука, на археологията, нумизматиката и етнографията.

Мост
Издава ЕШ "Мост - Пенка Ватова", 4 книжки годишно, излиза от 1989 г. Продължител на едноименното самиздатско списание, създадено от Едвин Сугарев през 1989 г. Литературна критика, преводна поезия, underground-поезия, кореспонденции, електронни литературни издания, поетически каталог. Съвременна българска графика.
pepa@ukts.bg

Музика Viva
Издава "Пират Палат" ООД, двуседмичник, излиза от 1998 г. Вестник "Музика Viva" е частно, независимо издание, единственият у нас специализиран вестник за информация, популяризация и дискусии по актуалните въпроси на сериозната музика.

Музиката вчера, днес и утре
Издава проф. д. н. Димитър Христов от името на Музикално общество "Васил Стефанов", 6 книжки годишно, излиза от 1994 г. Списанието е издание за голямата световна музика, създавана от композитори, която някои наричат класическа музика... Централно място заема и българската музика.

Нов ритъм
Издава "Пъблик арт" ООД, месечник, излиза от 1997 г. Месечно списание за музика, пълноцветно, 80 страници. Продава се опаковано заедно с още едно списание - "Техника и звук", което съдържа информация за новостите в областта на музикалната техника и битовата аудио- и видеоапаратура.
rhythm@rhythm.biscom.net

Орфей
Издава ИК - Списание "Орфей" ЕТ, 4 пъти годишно, излиза от 1991 г. Информира за най-новите тенденции в изкуството и литературата по цял свят. Публикува непубликувани, често пъти незавършени произведения (романи). Не се занимава с политика.
malinova@omega.bg

Панорама
Издава Съюз на преводачите в България, на всеки четири месеца, излиза от 1980 г. Списание за литература и хуманитаристика. Публикува единствено преводна литература и критика на превода.

Пламък
Издава ИК "Списание "Пламък", двумесечник, излиза от 1956 г. Списание за литература, изкуство и публицистика. Отворено към съвременните чужди литератури. Основната му насоченост е към търсенията на младите. Има мозаичен характер, малки форми.

Плесница на обществения вкус
Издава Тодор Чонов - Пловдив, неопределена периодичност, излиза от 1997 г. Провокативно самиздатско издание, което няма банкова сметка, няма адрес, телефон, факс, мобифон, няма редактори, коректори, отговорни секретари, рекламни агенти и чистачка.

Проблеми на изкуството
Издава Институт по изкуствознание при БАН, тримесечник, излиза от 1968 г. Научно списание за изобразителни изкуства, театър, кино и телевизия. Нови интерпретации и научни подходи, поставящи българското изкуство в широк международен контекст.

Родна реч
Издава Министерство на образованието и Дом на детската книга, месечно (без юли и август), излиза от 1957 г. Литературно списание за ученици. На неговите страници са направили своя дебют десетки от водещите имена в нашия духовен живот.
www.bol.bg/RRECH/

Света гора - алманах за литература и изкуство
Издава Издателство "ПАН-ВТ", 1 книжка годишно, излиза от 1997 г. Алманахът стана публичен факт в самия край на 1997 г. във Велико Търново, като се опита да бъде мост между традицията и модерното.
panvt@tetra.bg

Северняк
Издава ЕТ "Стефан Бобчев", два пъти в месеца, излиза от 1996 г. Вестникът има най-много читатели и автори от Русе, Варна, Велико Търново, Шумен. Материалите са за театъра, изобразителното изкуство и публицистика, ориентирана към демократичните промени.

Сезон
Издава ЕТ "Сезон", тримесечник, излиза от 1997 г. Списание за българска литература. Стреми се към висок критерий, за да може да говори само с текстовете си.

Страница
Издава ОП "Дом за литература и книга" - Пловдив, 4 книжки годишно, излиза от 1996 г. Издание за литература, изкуство и публицистика, създадено като издание на отдел "Култура" на община Пловдив. Далеч е от идеята за литературно доктринерство.

Струма
Издание на писателите от Югозападна България, 2 броя годишно, излиза от 1982 г. Алманах, обхващащ доста обширно културно и териториално пространство - Благоевградски, Кюстендилски и Пернишки окръг.

Съвременник
Издава "Медиа Холдинг" АД, 4 броя годишно, излиза от 1971 г. Елитно списание за българска и преводна литература. Стреми се да следи процесите в световната литература, най-интересното и значимото в нея.

Театър
Издава Министерството на културата, двумесечник, излиза от 1946 г. Единственото специализирано издание в България. То е най-сериозният документ за движенията в театралното изкуство у нас и в чужбина, пратеник на българското театрално изкуство по света.

Участие
Издават писателите от Стара Загора със съдействието на Общинския съвет, тримесечник, излиза от 1991 г. Периодично издание за литература и социален живот, отворено за всички честни, талантливи, оригинални и неопетнени творци.

Факел
Издава "Факел експрес", двумесечник, излиза от 1981 г. Най-авторитетното и търсено литературно списание в България. Печата текстове от български, руски и източноевропейски писатели. Поставя проблемите на тоталитаризма и прехода към гражданско общество.
fakelex@ttm.bg

Ценител

Издава "Делова седмица" АД, два пъти в годината, излиза от 1996 г. Списание "Ценител" е луксозно издание за изобразителни изкуства. Списва се на български и английски език.

Шангри-ла поп рок
Издава ЕТ "Делта - Емил Георгиев", месечник, излиза от 1997 г. Издание, ориентирано към трайните ценности в съвременната поп- и роккултура и джаза, както към новите изпълнители.