Една дама падна

Кристин Димитрова и Владо Трендафилов в поетическа акция видяхме миналата седмица благодарение на Анго-Бояновото начинание "Творци на живо" в Младежкия клуб на Двореца на културата. Двамата четоха (а всъщност играха) свои преводи на Дън, Йейтс и По. После отговаряха на анкета на неуморния издател. С разбиране, но леко засрамени, изслушаха литературно-критическото обяснение в любов на Николай Аретов. И заедно с публиката се възнесоха от музикалните изпълнения на Ростислав Йовчев, Розалина Касабова и Никола Вълчанов. Накрая чуха собствените си стихове, прочетени с видимо удоволствие от Рени Врангова и Руси Чанев.
Страхотна вечер беше. Музиката дойде в повече, представянето на най-новата продукция на издателско ателие "Аб" прозвуча неуместно, да не кажа нетактично, но енергиите на Кристин и Владо бяха толкова мощни и положителни, че дребните недостатъци не успяха да се превърнат във фал. И всички така се бяха увлякли от техните стихове, че когато една дама от публиката се строполи ведно със стола си, не намериха сили да прекъснат заниманието си, за да бъдат достатъчно учтиви. Така че дамата поохка, поизтупа се, пак седна и продължи да слуша.
Хубаво е, когато хората падат от стола, докато слушат поезията на Кристин и Владо.

Симона Мирчева