Любен Петков
Преображение господне
Роман
АИ "Проф. Марин Дринов"
София, 1998

Цветан Ракьовски
П.К. Яворов и българските
поетически силуети

"Санра бук"
София, 1998

Ключът
Сборник новели и разкази
ИК "Пламена-46
Бургас, 1998
Цена 2400 лева

Милорад Павич
Последна любов в Цариград
Превела Ася Йованович
"Народна култура"
София, 1998
Цена 4000 лева

Якоб Буркхард
Културистория на Гърция
Превел Владимир Свинтила
"Клио"
София, 1998
Цена 7000 лева

Мартин Лутер
Поробената воля
Превела Ваня Димитрова
"Нов човек"
София, 1998
Цена 2700 лева

Обектив
Месечно списание
на Българския хелзински комитет
Тема на броя: Деца и право
Октомври, 1998
София, 1998