Дисидентска Култура

На 3 ноември 1988 г.
в 65-а аудитория на Софийския университет
бе учреден Клубът за подкрепа на гласността и преустройството в България.

Учредиха го 81 души - хора предимно от университетските и артистичните среди. На самото събрание те набъбнаха до 100, по-късно станаха 200... И после дойде свободата. След това клубът се разцепи, едната му половина учреди СДС, другата се саморазпадна; след това самото СДС се разцепи - един път, два пъти..., но това е друга история.
В първоначалния си вид клубът просъществува само една година - от 3 ноември 1988 до 2 декември 1989. За това време той произведе доста текстове - декларации по важни за времето проблеми, писма-призиви до български и международни инстанции, протести "срещу" и заявления "за" случки, хора, събития. Произведе и доста изказвания по вражеските тогава радиостанции "Свободна Европа", ББС, "Дойче Веле". Но наред с текстовете той направи нещо доста по-важно - "произведе" възможност да се говори различно, "произведе" поле, в което това различие звучеше отчетливо, без всемогъщата държава да е в състояние да го заглуши. Ето в това беше смисълът на клуба. И който го отрича, отрича собствената си биография. А подобна амнезия отваря пространства за всякакви морални чудовищности.
На следващите четири страници публикуваме списъци, изказвания, анкети - тогавашни и сегашни; не поради носталгия (макар че "Култура" има всички основания за подобна носталгия - голяма част от редакторите й бяха сред учредителите на клуба). А за да се види, че тогавашната атмосфера няма нищо общо с днешните й интерпретации; че хората, събрали се в този клуб, в голямата си част са били искрени идеалисти; и истински интелектуалци - иначе времето нямаше така безцеремонно да ги маргинализира.
К
 

Ако всички бяхме малко по-умни...
Разговор с Желю Желев

Из Програмната декларация на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България

Организационно събрание на клуба 1-2 XII 1988 г.:
Из доклада на оперативното бюро
Из стенографския протокол

Поглед в огледалото на клуба
Андрей Иванов

Членове-учредители на клуба

Анкета:
Някогашните членове на клуба днес