Каталожен номер 389

Цена на абонамента за 1999 г.

За страната:
Годишен абонамент - 52 броя - 23 000 лв.
Шестмесечен абонамент - 12 000 лв.
Тримесечен абонамент - 6000 лв.
Месечен абонамент - 2000 лв.

Краен срок - 15 декември 1998 г.

За чужбина:
Годишен абонамент - 150 $
Цена на отделен брой - 2 $