Културен коктейл

Факти, факти, факти

На "Славейков"

Игнацио Лойола в България
Българската лустрация, Еми Барух
Френски литературни награди
Образование по правата на човека, Любен Русков
Фотографии на Галина Ушева, Антони Георгиев
Операта в Стара Загора, Румяна Апостолова
Българо-бразилската Мария Тюдор, Боянка Арнаудова
Концерт Американски песни и приказки, Клер Леви
Олимпиада на поезията в Швеция, Кристин Димитрова
Цигански барон в Германия
Изложба на Нина Е. Иванова, Елена Великова
Пак по въпроса за ВАК, Павел Попов
Добри театрални новини от провинцията, Александър Жеков
Дискусия за женското писане, Кристин Димитрова