In memoriam

Радослав Райков, шефът на плевенското издателство "ЕА" си отиде нелепо на 46. Енергичен и интелигентен мениджър, той не само създаде "ЕА" преди осем години, но и съумя да изведе издателството сред престижните в страната - най-вече заради ценните томове с преводи на Фройд, Юнг, Ясперс, Гадамер, Леви-Строс и други важни имена от световната хуманитаристика. В "ЕА" не пренебрегваха и българските автори: Николай Райнов, Тодор Андрейков, Константин Павлов...
Радослав бе авантюрист с кауза и прагматик с мечти.
Светла му памет!

Г.Д.