Изборът на Култура

Списание Летература
LETTRE INTERNATIONALE,
Брой 19, 1998
Издателство Отворено общество
София, 1998
Цена 3000 лева

Бойко Пенчев
Тъгите на краевековието
Критика
Литературен вестник
София, 1998
Цена 5000 лева