Едва ли много хора знаят, че у нас през 1995 година започна изпълнението на Национална програма за образованието по правата на човека, която ще завърши през 2004 година. Тази инициатива е в рамките на Световната програма "Десетилетие, посветено на обучението в областта на човешките права", обявена от ООН. В навечерието на 50-годишнината от подписването на Всеобщата декларация за правата на човека, в Банкя се проведе юбилейна конференция, посветена на тази годишнина. В работата й участваха предимно директори на училища от София, Видин, Бургас, Ямбол, Стара Загора, Горна Оряховица, Сливен, Смолян и други градове, които работят по националната програма, а също така и представители на различни организации и институции от Румъния, Молдова, Украйна и Армения. "Всеки учител е отговорен за изясняване и прилагане на човешките права на учениците" - каза при откриването г-н Владимир Ганев, почетен директор на Европейския център на Международната федерация на Обединените училища. Участниците в срещата, на която бяха изнесени над 30 доклада, бяха поздравени и от г-н Джиа Лал Джейн - генерален секретар на Международната фондация на обединените училища (ЮСИ), която той ръководи от нейното създаване през 1961 година. От този момент фондацията има десетилетни плодотворни връзки с ЮНЕСКО, УНИЦЕФ, ФЯО и ООН. Основните й цели са свързани с образователни, просветни и практически занимания в училищата по цял свят за разясняване и прилагане декларацията за правата на човека главно сред учениците и младежта.

Любен Русков