На Славейков

Елисавета Багряна
Вечната и святата
ИК "Иван Вазов"
София, 1998

Кева Апостолова
Отворено слънце
"Пан - ВТ"
Велико Търново, 1998

Димитър Казаков
Паспорти на годините
Спомени, писма, интервюта,
есета, бележки
Съставител Георги Шапкарев
София, 1998

Ваня Петкова
Страсти
"Авангард принт" ООД
Русе, 1998

Ригас Велестинлис
Революционно
Превели Надя Данова и Васил Станилов
Издават Научно дружество за изследвания
"Фере-Велестино-Ригас" и ИК "Иван Вазов"
София, 1998

Списание Театър
Брой 8 и 9, 1998
Издание на Министерството на културата
София, 1998
Цена 1800 лева

Страница
Литературно списание
Брой 3, 1998
Издава ОП "Дом за литература и книга" - Пловдив
Пловдив, 1998
Цена 1500 лева