Проекти на Наредба за набирането, управлението и разходването на средствата на фонд "Читалища и читалищно дело", на Наредба за реда на разпределяне на активите на прекратеното читалище, останали след ликвидацията, и на Нормативи и механизъм за разпределяне на годишната субсидия за читалищата по общини обсъдиха членовете на Националния съвет по читалищно дело. Заседанието бе ръководено от министъра на културата г-жа Емма Москова. В тези проекти, подготвени от Министерството на културата и съгласувани с Министерството на финансите, детайлно са разработени конкретни изисквания, разпоредби и задължения, свързани с нови моменти в управлението и финансирането на читалищната дейност, възникнали след приемането на Закона за народните читалища.
Точно с този нов читалищен закон проблемите около финансирането (субсидиите) се увеличиха тревожно. В проекта, приет и от Националния читалищен съвет, са записани ясно няколко особено важни неща:
- Годишната субсидия за читалищата е част от държавния бюджет и се гласува от Народното събрание със Закона за бюджета всяка година.
- Субсидията за читалищата се разпределя по общини от Министерството на финансите, съгласувано с Министерството на културата, на основата на предложения, направени от общините.
- Утвърдената субсидия за читалищата не може да бъде намалявана в общините. Тя може да бъде само увеличавана с допълнителни общински средства...

Любен Русков