Online Култура

Изкуството online
на Изток и на Запад


Връзката между Дмитрий Пиликин и Мич Флор е Синдиката (за него вж в. "Култура", бр. 36/12.09.1997). Там те общуват "online", а от време на време и "off line", както наричат срещите "очи в очи". Поканени от Института за съвременно изкуство - София, през октомври те се срещнаха "off line" и в България. В разговорите с тях личи разликата в отношението им към електронните медии, което е симптоматично за Изтока и Запада. За източноевропейския художник електронните проекти са шанс да бъдеш част от по-голяма артистична общност. За западноевропейския художник те са начин на съществуване. Единият пътува, за да ги реализира, а другият ги реализира, за да пътува.

Разговор с Дмитрий Пиликин

Разговор с Мич Флор