Композиторът Божидар Спасов е роден в София през 1949 година. Заедно със съпругата си - музиковедката Мария Костакева (сътрудник на вестник "Култура") се установява в Германия през 1991. Дотогава той бе създал свой подчертано индивидуален звуков свят, бе се изявил като тънък изследовател на най-авангардната музика от Западна Европа. Близък приятел на Шнитке и Холопов, с определено дисидентски позиции, той бе обичан от студентите, посещаващи неговия "не съвсем легален" спецкурс по музика на ХХ век.
Не по-малко продуктивен е Божидар Спасов и след установяването си в Германия. В периода 1991- 1998 е написал 23 камерни и симфонични творби, осъществил е три проекта с електронна музика, реализирал е три компактдиска. Публикувал е студии в аторитетни немски издания.