Четете ли книги ?

Първата среща на страните от Източна Европа по програмата на ЮНЕСКО "Четене за всички" се проведе на 23 и 24 ноември в столичния хотел "Родина". Тя бе организирана от Националната комисия за ЮНЕСКО, Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" и Асоциацията на българските книгоиздатели. В срещата участваха специалисти от балкански страни, както и представител от Франция.
С приветствено слово към участниците в срещата се обърна министърът на културата г-жа Емма Москова.
Приветствие бе поднесено и от г-н Мохсен Тауфик - директор на отдела за специални проекти - сектор "Комуникация, информация и информатика" на ЮНЕСКО.
На конференцията бяха представени наши и чуждестранни модели и програми, чрез които се цели да се предизвика интерес и по-пряк достъп до книгите сред различните групи население.
Свои наблюдения в тази област споделиха г-н Тауфик, който разказа за книгите и читателите в Египет, г-н Каниц сподели словенския опит, накратко бе представен и гръцкият модел на програмата "Четене за всички", видян през български очи (гръцката представителка не успя да пристигне за срещата)...
Наши експерти основателно споделиха тревогата си около успешното реализиране на програмата "Четене за всички" в България. Казано бе например, че днес у нас 95 процента от хората не купуват книги. Готовност да правят това имат около 30 на сто от хората. Тревожно малък е и тиражът на издаваните книги у нас.
Данък добавена стойност също създава големи затруднения пред книгоиздателите. Затова особено актуален бе и въпросът за законодателство, което да подпомага и улеснява достъпа за четене от всички. В подобна обстановка особено важна се оказва ролята на обществените библиотеки като възможност за свободен достъп до книгата. Което, разбира се, е свързано с духовното развитие на нацията.
На конференцията специално внимание бе отделено на издаването и разпространението на книги за деца и юноши, както и достъпът до книгата на лица в неравностойно социално положение.
Особено място на срещата бе отделено от нашите специалисти на проблема около формирането на национална книжна политика, както и на възможностите за международното й интегриране. Точно тук програмата на ЮНЕСКО "Четене за всички" дава възможност и за регионално сътрудничество на Балканите.
Участниците в експертната среща приеха Заключителна декларация за резултатите от конференцията, в която е отбелязано, че размяната на информация води до професионално опознаване опита на другия, както и до
сближаване на хората, живеещи в един регион.

Любен Русков