Списание

Български месечник

Брой 8 (октомври), 1998
Цена 3000 лева