Желязната черква Църквата

(Цариград, ул. "Мюсел паша" 70)

Срещу българския метох в близост до Вселенската патриаршия, на мястото на опожарената стара дървена църква, в периода 1898-1900 г. е изградена по проект и изпълнение от австрийската фирма "Вагнер" новата желязна църква "Св.Стефан". В резултат на упорита борба, продължила няколко десетилетия, на 28 февруари 1870 г. великият везир Аали паша връчва на смесената българо-гръцка комисия султански ферман, с който се признава правото на самостоятелна българска църква. На 11 май 1872 г. първият български екзарх Антим I свободно отслужва на български език патриаршеска служба в чест на празника на светите братя Кирил и Методий.
Архитектурата на църквата е в духа на "неостиловете" от ХIХ в. под силното влияние на романската архитектура. Пластичната и художествената украса в екстериора и интериора е изключително богата и показва културното ниво и икономическите възможности на българската общност в Цариград в края на века.
Българската църква "Св.Стефан" е център на духовната и политическата борба на българския народ за църковна независимост, за културна и национална идентификация.