Гизмназията в Одрин Гимназията

(Одрин, ул. "Мимар Махалеси" 8)

Важна роля за развитието на българското просветно дело в Тракия изиграва училището за момчета в квартала "Калето", което се разраства в прогимназия.
През учебната 1885-86 г. се открива първият гимназиален клас, а към края на 90-те години училището се превръща в гимназия с 4 гимназиални класа.
Бързото развитие на "Класното училище" се дължи на субсидията от завещанието за просветна цел на д-р П.Берон и на учредения "Фонд на д-р П.Берон за издържане на българска мъжка гимназия в Одрин". През 1896 г. одринското класно училище вече се нарича Българска мъжка реална гимназия "Д-р П.Берон".
Сградата на училището се намира в западната част на Одрин. Тя е масивна, четириетажна и е използвана за училище до 1943 г. След това превърната в ученическо общежитие.