Гробището в Цариград Гробището

(Цариград, ул. "Яай мейдан" 57)

Българското гробище се намира в кв. "Фери Кьой" и се разпростира на около 5.500 кв. м площ. В старите тапийски регистри то фигурира като собственост на екзарх Йосиф.
От 1919 до 1921 г. там е построена изцяло със средства на българина Димитър Спиров българската църква "Св.Димитър". Иконите и стенописите са изработени от възпитаника на Софийското рисувално училище художника Пандо Сеферов.
Освещаването на църквата станало на 18 септември 1921 г. в присъствието на цялата българска общност в Цариград.
В турския вестник "Таквим-и-векай" на 23 януари 1922 г. е публикувано султанско ираде от 8 януари същата година, с което се разрешава строителството на църква в българското гробище - то има стойност на нотариален акт и изразява положителното становище на Турция по духовните потребности на българската общност.
В източната част на църквата през 1905 г. са погребани костите на жертвите от клането в село Загоричене.