Метохът в Цариград Метохът

(Цариград, ул. "Мюсел паша" 87)

Триетажната каменна сграда в квартал "Фенер" е построена на място, подарено от Стефан Богориди. От не добре запазения надпис, изписан под корниза по цялата дължина и на фасадата, става ясно, че това е "болгарскй народный имоть", изграден през 1851 г. с "народньмь спомоществованьемъ и иждивеньемъ всеобщим".
През 1857 г. в сградата се открива българско училище "Св.св.Кирил и Методий", в което учителстват П.Р.Славейков, Иларион Макариополски и др. видни просветни дейци.
Тук са се помествали приют, редакция, печатница, семинария и читалище. От 1866 до 1872 г. П.Р.Славейков издава в."Македония", а от 1863 до 1867 г. - първия хумористичен в."Гайда".
Историческите събития, разиграли се под покрива на метоха, определят изкючително важната му роля в борбата за църковна независимост на българския народ.