Църковна Култура


Българското обществено мнение идентифицира (поради историческите особености на нашето развитие) поместната православна църква с българската държава, с българското общество и едва ли не с българския етнос. И се счита в правото си да предлага проекти - и решения! - за модернизация и за устройство на БПЦ.
Дали църквата ще приеме тези проекти за готови решения?
Има ли тя сили да се справи сама?
Това са въпросите на момента. Другите въпроси - какво ще стане, ако БПЦ не се справи сама, какво ще стане, ако се справи сама - са за по-късно.


Хр.Б.


Църквата е аристократична институция
разговор с Калин Янякиев

Бесовете български и благодатта
Георги